Wat is de GVR?

Grip op de wijkgerichte energietransitie.

Wat is de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling?

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling, ofwel GVR®, is met steun van de Europese Commissie ontwikkeld en stelt gemeenten in staat regie te nemen en woningeigenaren in alle lagen van de bevolking volledig te ontzorgen in de verduurzaming van de eigen woning. Woningeigenaren hoeven hiervoor zelf geen eigen investering te doen.

De verduurzamingsmaatregelen aan de woning worden binnen de GVR® in de regel maandlasten neutraal gerealiseerd. De regeling is daarnaast bij verkoop van de woning overdraagbaar.

Omdat de GVR toegankelijk is voor iedere woningeigenaar, draagt de regeling bovendien in belangrijke mate bij aan het terugdringen en voorkomen van energiearmoede.

Gemeenten worden volledig ontzorgd in de toepassing van de GVR® waardoor de financiële en organisatorische impact op de gemeente minimaal is. Publieke middelen in de vorm van subsidies of anderszins zijn niet noodzakelijk.

Een succesvolle wijkgerichte energietransitie!

Voor wie is de GVR® bedoeld?

De gemeentelijke VerduurzamingsRegeling sluit aan bij de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland kan de GVR dan ook in lijn met haar uitvoeringsplannen inzetten.

Binnen deelnemende gemeenten kunnen woningeigenaren in alle lagen van de bevolking deelnemen aan de GVR®, waaronder ook woningeigenaren met een laag inkomen en/of beperkte leencapaciteit.

Een gecontroleerde uitrol van de GVR!

Door wie wordt de GVR® mogelijk gemaakt?

De GVR® is met steun van de Europese Commissie en in samenwerking met onder andere BNG Bank, Erasmus Universiteit en EY door De Woonpas ontwikkeld.

Ten behoeve van de financiering van de GVR en het afdekken van het financiële risico voor gemeenten zijn de Stichting Verzamelgelden GVR en de Stichting Waarborg GVR opgericht. De financiele administratie van de GVR is uitbesteed aan Blauwtrust Groep.

Met behulp van specifiek voor de GVR ontwikkelde software zorgen de stichtingen er samen met De Woonpas en Blauwtrust Groep voor dat alle processen worden geborgd, de uitvoering zorgvuldig plaatsvindt en de regeling met zekerheden is omkleed. Als gevolg hiervan zijn risico’s voor alle betrokken partijen geminimaliseerd en is de GVR schaalbaar.

Ten behoeve van een brede en gecontroleerde uitrol van de GVR® in Nederland, worden momenteel de voorbereidingen getroffen om het faciliteren van de GVR toegankelijk te maken voor voor meerdere marktpartijen.

De BNG Bank fund de Stichting Verzamelgelden GVR (SVGVR) ten behoeve van de bekostiging namens de gemeente De Blauwtrust Groep faciliteert de Stichting Verzamelgelden GVR (SVGVR) De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling en uitrol van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling